தொழில்நுட்பம்

WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

பல்ஸ் அளவை செயலி மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்

பல்ஸ் அளவை செயலி மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்

கொரோனா நோய்த்தொற்றின் இரண்டாவது அலை இந்தியாவில் உயர்ந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், நோய்த்தொற்றுகள் உள்ளவர்கள் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் கொண்டு உடலில் சுவாச அளவு சீராக உள்ளதா என்பதை அவ்வப்போது…
Back to top button